Съобщение

    Уважаеми родители, на родителската среща обсъдихме провеждането на рождените дни на децата в групата. Предложено бе рождените дни на децата да се празнуват извън училище, за да не влизаме в конфликт с наредбата за здравословно хранене в училище. Тъй като скоро рождените дни ще започнат, нека това да бъде принципно решение за всички.